சுழி

கடல் பார்த்ததும் புன்னகைக்கிறேன்.

எங்கிருந்து தொடங்கியது இது?

பார்த்தவுடன்
இதழ்பூக்கும்
உன் புன்னகையிலா?

0 comments: